Ο Α δάνεισε με ιδιωτικό συμφωνητικό στον Β ποσό 20.000,00€. Οφείλεται επί του ποσού του δανείου καταβολή χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου; Αν ναι, ποιο το ποσοστό, από ποιόν οφείλεται η καταβολή στην εφορία και με ποια διορία; Το ιδιωτικό συμφωνητικό συνάφθηκε στις 15.08.2020.