Α.

Ασφαλισμένος γεννημένος την 01.10.1961 έχει από το 1981 μέχρι 31.12.2001 3.244 ένσημα και από 01/01/2002 μέχρι και 30.09.2020 3.737 ένσημα. Σύνολο 6.981. Όλα στο ΙΚΑ. αντικείμενο καθηγητής ξένων γλωσσών. Έχει δύο ΄τέκνα γεννημένα την 04.03.1993 και την 22.01.1996. Ως καθηγητής ξένων γλωσσών έπαιρνε επίδομα ανεργίας για τα διαστήματα του καλοκαιριού. Έχει σπουδές και στρατό. Πότε θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με πλήρη σύνταξη και πότε με μειωμένη (αν θεμελιώνει).

Β.

Ασφαλισμένη γεννημένη την 15.06.1962 έχει από το 1982 μέχρι και και Αύγουστο του 1990, 1.734 ένσημα στο ΙΚΑ. Από 09/1990 μέχρι και τον 11ο του 2020 είναι ανελλιπώς ασφαλισμένη στον Ο.Α.Ε.Ε. (δηλαδή 9075 ένσημα στον Ο.Α.Ε.Ε.). Έχει δύο ΄τέκνα γεννημένα την 04.03.1993 και την 22.01.1996. Πότε θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με πλήρη σύνταξη και πότε με μειωμένη (αν θεμελιώνει). Οι Α και η Β αντρόγυνο.

Αν μπορούν να εξαγοράσουν χρόνους εργασίας ποιους μπορούν; Αυτό μπορεί να γίνει από τώρα και να έχουν τους χρόνους κατοχυρωμένους όταν έρθει η ώρα συνταξιοδότησής τους; Πρέπει τους χρόνους που θα αιτηθούν για εξαγορά να τους πληρώσουν τώρα ή με κάποια αίτησή τους κατοχυρώνουν το δικαίωμα να τους πληρώσουν όταν έρθει η ώρα της σύνταξης με τιμές που ισχύουν τώρα;