Καλημέρα, υγεία και καλή δύναμη

Γεννήθηκα στις 29/01/1960.

Απέκτησα 4 παιδιά

(από τον πρώτο γάμο, γεννηθέντα τα έτη 1993,1995)

(από τον δεύτερο γάμο, γεννηθέντα τα έτη 2011,2015)

Εχω πτυχίο ΑΕΙ με 4 έτη σπουδών & υπηρέτησα 21 μήνες στρατιωτική θητεία.

Είμαι λογιστής-ελεύθερος επαγγελματίας.

Τα πρώτα ένσημα στο ΙΚΑ τα κόλλησα τον Ιούλιο 1978, ενόσω ήμουν φοιτητής.

Σποραδικά εργαζόμουνα ως μισθωτός . Από Ιούλιο 1978 έως 30/4/1993 είχα 1600 (χίλιες εξακόσιες) ημέρες ασφάλισης (5 έτη & 5 μήνες).

Από 01/05/1993 έως σήμερα εργάζομαι συνεχόμενα ως ελεύθερος επαγγελματίας (ΤΕΒΕ), δηλαδή 28 έτη.

Σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις (62 ετών & 40 έτη ασφάλισης), μπορώ να υποβάλω αίτηση συνταξιοδότησης όταν συμπληρώσω 35 έτη ασφάλισης στις 31/12/2022 & να εξαγοράσω τα υπόλοιπα 5 έτη για να βγω με πλήρη σύνταξη.

Ερώτημα

1) Είναι σωστός ο υπολογισμός μου για 31/12/2022 ?

2) Το γεγονός ότι εργάζομαι από τον Ιούλιο 1978, μου δίνει το δικαίωμα να ενταχθώ σε κάποιες μεταβατικές-ευνοϊκότερες διατάξεις?

3) Τι είναι πιο συμφέρον. Να εξαγοράσω χρόνο σπουδών, θητείας ή τέκνων? Προσαυξάνουν το ποσό της σύνταξης ή μόνον προσθέτουν χρόνο ασφάλισης?

4) Ποια πιστοποιητικά απαιτούνται για αναγνώριση σπουδών, θητείας & τέκνων?

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.