Θέμα: Καταβολή αμοιβών σε διαχειριστή ΙΚΕ για τις υπηρεσίες διαχείρισης

Πρόκειται για πολυπρόσωπη ΙΚΕ με κύριο αντικείμενο την ενοικίαση αυτοκινήτων.

Την διαχείριση ασκεί καταστατικός διαχειριστής που είναι ταυτόχρονα και εταίρος. Δεν αμείβεται και είναι ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ( με την κατώτερη ισχύουσα σήμερα ασφαλιστική κλάση).

Επιθυμία τη επιχείρησης αποτελεί η έναρξη καταβολής μηνιαίας αμοιβής προς τον διαχειριστή για τις υπηρεσίες του ως διαχειριστής.

Παρακαλώ θα ήθελα τις απόψεις επί των εξής:

-Οι αμοιβή που θα λαμβάνει ο διαχειριστής με τα ανωτέρω δεδομένα αποτελεί εισόδημα από μισθωτή εργασία; Αν ναι τότε θα γίνεται παρακράτηση φόρου με βάση την κλίμακα των μισθωτών;

-Μεταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλει ο διαχειριστής;

-Είτε μεταβληθούν οι ασφαλιστικές εισφορές είτε όχι αφαιρούνται από τον μισθό του διαχειριστή και εν συνεχεία γίνεται η παρακράτηση φόρου ή όχι;

-Η ασφάλιση του διαχειριστή αποτελεί δαπάνη για την επιχείρηση που εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της;

Ευχαριστώ εκ των προτέρων