Παρακαλώ πολύ θα ήθελα μια απάντηση στο παρακάτω ερώτημα.
Επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία το 2014 έχει λάβει 2 τιμολόγια συνολικής αξίας 32.410,50€(26.350,00 +6.060 ,50) τα οποία σήμερα ύστερα από εντολή ελέγχου που παρέλαβε χαρακτηρίστηκαν εικονικά, καλείται δε πριν την κοινοποίηση της πράξης διορθωτικού προσδιορισμού να υποβάλει διορθωτικές δηλώσεις με το Ν.4512/2018 ΦΠΑ και εισοδήματος, ποια είναι τα ποσά πουθα πρέπει να καταβάλει τόσο στο ΦΠΑ όσο και στο εισόδημα, δεδομένου ότι στο εισόδημα τα τιμολόγια αφορούσαν πάγιες εγκαταστάσεις άρα καταχωρήθηκαν ως πάγια η δε απόσβεση ήταν 4% ετησίως.(απόσβεση το έτος 2014 87,84€).
Ευχαριστώ.