καλημέρα σας,

Ιδιωτική Κεφαλοαιουχική Εταιρία με 3 μέλη (εκ των οποιων το ένα είναι διαχειριστής), έχει την εξής σύνθεση στα εταιρικά μερίδια. Ο Α 48%, ο Β 26% και ο Γ 26% (ο Γ διαχειριστής).
Ο Α πέθανε προ μηνός. Η σύζυγος και τα παιδιά του αποποιούνται της κληρονομιάς και δεν επιθυμούν να συμμετέχουν στην εταιρική σύνθεση της εταιρίας, παρά το γενονός ότι η εταιρία έχει κέρδη σε τακτικό αποθεματίκο και κέρδη προηγούμενων χρήσεων σε νέο.

Α. ποια θα είναι η εταιρική σύνθεση κατά την ετήσια γενική συνέλευση των εταίρων για την ψήφιση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019;
Β. τον Φεβρουάριο έγινε μια έκτακτη γενική συνέλευση, όπου ο Α πήρε μέρισμα από διανομή κερδών της χρήσης 2019 καθαρού ποσού 3600€ (ως προκαταβολή), μιας και κάθε χρόνο, ένα μέρος των κερδών διανέμεται σε μέρισμα. Τώρα αυτό το ποσό πως θα αποτυπωθεί στην ΓΣ; διανομή των κερδών της χρήσης 2019 για το μέλος που απεβίωσε το οποίο δόθηκε ως προκαταβολή από τον Φεβρουάριο του 2020 με το υπ αριθμ Χ πρακτικό;
Γ. τι γίνεται με το 48% στα εταιρικά μερίδια που είχε ο Α πριν πεθάνει; Μπορούν οι Β και Γ να εξαγοράσουν αυτό το ποσοστό και να έχουν πλέον 50% και 50% έκαστως; και με ποιο τρόπο θα γίνει αυτή η εξαγορά; αγοράζουν μόνο το ποσό που κατέβαλε ο Α για το κεφάλαιο της εταιρίας ή συμπαρασύρει και τα αδιανέμητα κέρδη της εταιρίας;
Δ. θα γίνει τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας για την μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου αίτια θανάτου, πριν την ετήσια ΓΣ για την ψήφιση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019, ή μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα;