Καλησπέρα σας

Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, αν σε ομόρρυθμη εταιρία με διπλογραφικά βιβλία στην περίπτωση που έχουν γίνει προσωρινές απολήψεις κερδών από τους εταίρους κατά την διάρκεια της χρήσης αλλά η εταιρία τελικά στο τέλος της χρήσης παρουσιάσει ζημιές (δεν προκύψουν δηλαδή κέρδη για διανομή στους εταίρους) τι γίνεται?

Χρεώνεται η μερίδα του κάθε εταίρου με το ποσό της απόληψης και μεταφέρεται το ποσό αυτό στις επόμενες χρήσεις έως να προκύψουν κέρδη προς διανομή και να συμψηφιστούν τα ποσά αυτά?

Ευχαριστώ εκ των προτέρων