Επιχείρηση με ΚΑΔ 73111000 Υπηρεσίες που παρέχονται απο διαφημιστική γραφεία, 58111900 έκδοση εντύπων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους κ παρομοίων ειδών κ 18120000 αλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες, η οποία λειτουργεί κύρια ως Εκδοτικός οίκος με την έκδοση βιβλίων και ως διαφημιστικό γραφείο σε επιχειρήσεις. Λιανικώς πουλάει ΜΟΝΟ εκτός της έδρας της σε διάφορες εκθέσεις τα βιβλία που η ίδια εκδίδει, υποχρεούται σε χρήση ταμειακής μηχανής ή μπορεί και να μην διαθέτει;