Καλησπέρα σας, θα ήθελα να με ενημερώσετε για το ποιες περιοχές και κλάδοι υπάγονται στα μέτρα αναστολής πληρωμής ΦΠΑ, Αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών στις ΔΟΥ καθώς και ασφαλιστικών εισφορών.
Η εταιρία που εργάζομαι είναι ΝΠΙΔ (ΙΔΡΥΜΑ) με σκοπό την διοργάνωση συνεδρίων και για τον μήνα Μάρτιο διακόψαμε όλες τις συνεδριακές μας δραστηριότητες με συνέπεια οικονομική επίπτωση στο ίδρυμα έτσι ώστε να εναρμονιστούμε με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για τον συνωστισμό και μετάδοσης του ιού.
Παρακαλώ πείτε μου ποιες επιχειρήσεις και περιοχές υπάγονται στις παραπάνω διατάξεις καθώς και ποια είναι η διαδικασία απόδειξης στην ελεγκτική αρχή ότι ανήκουμε σε αυτήν την κατηγορία έτσι ώστε να μην χρεωθούμε με πρόστιμα και προσαυξήσεις και γενικότερα την διαδικασία αν βέβαια και εσείς τα γνωρίζετε γιατί κατανοώ όλα έγιναν απότομα.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων