Αν με κυβερνητική εντολή επιβάλλεται να αναστείλει την λειτουργία της η επιχείρηση πχ18/3 αλλά υπάρχουν εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, που λήγουν στις 31/03, τότε γ εννιούνται τα παρακάτω ερωτήματα, για τα οποία θα θέλαμε την άποψη σας:

1.Τι συμβαίνει με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου στις επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους με κρατική απόφαση; Λήγουν αυτοδίκαια πχ στις 31/3 (όπως στο παράδειγμα που προανέφερα) ή αναστέλλεται η λήξη τους μέχρι την ημερομηνία επιστροφής στην κανονική λειτουργία της επιχείρησης;

2. Τι συμβαίνει με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε επιχειρήσεις που δεν έχει ακόμα ανασταλεί η λειτουργία τους, αλλά ανήκουν στην λίστα του Υπ. Οικονομικών, δηλ. των κλάδων που πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοϊού;

3. Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, και με δεδομένο ότι επέρχεται η λύση των συμβάσεων εντός Μαρτίου (είτε πρόωρα από τις 17/3, είτε κανονικά στις 31/3) , θα δικαιούνται αυτοί οι εργαζόμενοι την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800€ από το κράτος;

4. Αν ο εργοδότης που παραμένει σε αναστολή, αναγγείλει της συμβάσεις ορισμένου χρόνου στις 31/3, τότε ουσιαστικά δεν δικαιούται να κάνει χρήση των ευνοικότερων μέτρων περί των φορολογικών & ασφαλιστικών του υποχρεώσεων.

Ευχαριστώ πολύ