Έως τώρα μπορούμε να αποστέλλουμε τα τιμολόγια μας σε pdf μέσω email στους πελάτες, χωρίς να μεσολαβεί κάποιος ειδικός πάροχος ή κάποια ειδική πλατφόρμα.

Μετά την απόφαση Α 1035/2020 τα τιμολόγια θα πρέπει να περνούν μέσα από πάροχο για να διοχετευτούν ηλεκτρονικά σε πελάτη ,-¨ αλλιώς θα πρέπει να εκδοθούν σε χαρτί -η εξακολουθει να είναι δυνατη η αποστολη σε PDF μεχρι να πιστοποιηθουν οι πάροχοι και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που προβλέπει η σχετική διαταγή ?