Επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών το χονδρικό εμπόριο ποτών(απλογραφικά βιβλία) στα τιμολόγια τα οποία λαμβάνει από τους προμηθευτές της η αγορά των κενών αναγράφεται σε ξεχωριστή στήλη και δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ. Επίσης στα τιμολόγια τα οποία εκδίδει η ίδια η πώληση των κενών αναγράφεται σε ξεχωριστή στήλη και δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ. Παρακαλώ ενημερώστε με για τα παρακάτω:

1) Ποιο λογαριασμό πρέπει να κινήσω για την αγορά και πώληση των κενών;

2) Επιβεβαιώστε μου ότι οι αξίες αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται στις ΜΥΦ.

3) Επιβεβαιώστε μου ότι η αξία της πώλησης των κενών δεν συμπεριλαμβάνεται στην περιοδική του ΦΠΑ

4) Επιβεβαιώστε μου ότι το τυχόν χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο που τυχόν προκύψει από τα κενά(αγορά και πώληση) δεν επιβαρύνει τα στοιχεία για την φορολογία εισοδήματος.

Ευχαριστώ!!