Ένας αγρότης στο κανονικό καθεστώς με βιβλία εσόδων-εξόδων εργάστηκε για δυο μήνες σε συνεταιρισμό με τίτλο κτήσης. Κρατήθηκε κανονικά ο φόρος και το χαρτόσημο.
Το ερώτημα είναι:
1)Πρέπει ο συνεταιρισμός να το περάσει στην ΜΥΦ σαν έξοδο και
2)Ο λογιστής του αγρότη να το περάσει σαν έσοδο;

Ευχαριστώ
εκ τον προτέρων