Λαμβάνουμε τιμολόγια από προμηθευτές 4 μήνες μετά το κλείσιμο του έτους (προέκυψαν από τις αποκλίσεις της ΜΥΦ). Έχουμε κλείσει και οριστικοποιήσει το έτος και έχουμε εκδώσει οικονομικές καταστάσεις. Δεν κάνουμε αποδεκτά τα τιμολόγια. Οι προμηθευτές δεν τα ακυρώνουν. Οι αξίες των τιμολογίων είναι πάνω από 100 ευρώ. Παρακαλώ, κατά την άποψή σας θα προκύψει πρόστιμο από τον έλεγχο των αποκλίσεων δεδομένου ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να καταχωρηθούν στα βιβλία;