Οικοδομική επιχείρηση ΟΕ με απλογραφικά βιβλία κτίζει οικοδομή με αντιπαροχή. Η άδεια είναι 01/08/19. Η αναστολή του ΦΠΑ είναι από 06/02/20. Η εργασίες άρχισαν από 25/10/19 και μέχρι 05/02/20 έχουμε στο βιβλίο κοστολογίου ΦΠΑ δαπανών 14.000. Θα κόψει η εταιρεία το στοιχείο παράδοσης ακινήτων προς τον οικοπεδούχο και θα αποδώσει το χαρτ/μο. Μετά θα γίνουν συμβόλαια πώλησης αλλά πριν τις μεταβιβάσεις πρέπει να γίνει διακανονισμός του φόρου εισροών που εξέπεσε ο κατασκευαστής πριν την απόφαση της αναστολής. Η εταιρεία όμως δεν έχει εκμεταλλευτεί το ΦΠΑ αυτό δηλαδή δεν έχει μειώσει ΦΠΑ εκροών. Στην περιοδική του ΦΠΑ φαίνεται πιστωτικό 14.000.
1) Με την έκτακτη δήλωση ΦΠΑ τι πρέπει να καταβάλουμε; Το ΦΠΑ που αναλογεί βάσει των χιλιοστών του ακινήτου; Έτσι όμως δεν είναι σαν να το πληρώνουμε δύο φορές μία στον προμηθευτή και μία στη ΔΟΥ; Είναι λογικό; Ή μήπως κάτι δεν καταλαβαίνω!

2) Οι προμηθευτές στέλνουν κάποια τιμολόγια αγορών υλικών καθυστερημένα με ημερομηνία πριν την αναστολή. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση; Υποβάλλουμε τροπ. κατάσταση αδιαθέτων ακινήτων; Στην ΔΟΥ μας είπαν όχι αλλά έτσι δεν θα συμφωνεί το ΦΠΑ δαπανών που έχουμε στο βιβλίο κοστολογίου με το ΦΠΑ που έχουμε υποβάλλει στην κατάσταση αδιαθέτων ακινήτων!

Σας παρακαλώ σε μια άμεση απάντησή σας αν γίνεται γιατί θέλουν να κάνουν συμβόλαια.

Σας ευχαριστώ!