καλησπέρα ,

Ήθελα να σας ρωτήσω τα εξής.

Φορολογούμενος ο οποίος συμμετείχε σε νομικό πρόσωπο ( ο.ε) - απλογραφικά με συμμετοχή κατά 99% επί του κεφαλαίου και απεβίωσε και στην θέση του εισήλθαν οι κληρονόμοι , στην δήλωση φόρου κληρονομιάς μαζί με τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία ( ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ) μπορούν στην αντίστοιχη στήλη ( ΠΑΘΗΤΙΚΟ ) να συμπεριληφθούν οι οφειλές σε ΕΦΟΡΙΑ ( Φόρος Εισοδήματος - ΕΝΦΙΑ κλπ ) , σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ( ΕΦΚΑ ) και σε προμηθευτές μέχρι την ημερομηνία που απεβίωσε? Και ειδικά στη τελευταία περίπτωση πώς μπορεί αυτό να γίνει αποδεκτό από την εφορία πέραν των καρτελών από τους προμηθευτές?

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.