Ιδιώτης έχει ασφάλεα ζωής με δικαιούχο την ανιψιά του π.χ, αξίας 300000,00 .Οταν πεθαίνει ,η ανιψιά του εξαγοράζει μόνο ένα μέρος της ασφάλειας και εισπράτει μέσα στο 2018 30000,00 τα υπόλοιπα μένουν μέσα στο ασφαλιστήριο .Αυτά τα χρήματα θα δηλωθούν στο Ε1 και σε ποιό κωδικό (781;)
Επίσης αυτές οι 30000,00 μπορούν να καλύψουν τα τεκμήρια ;