Εταιρία πληρώνει προμηθευτή στην κοινότητα στις 16/09, το τιμολόγιο των αγαθών εκδίδεται από τον οίκο στις 27/09 και έρχεται στην Ελλάδα αρχές Οκτωβρίου με μεταφορική η οποία εκδίδει τιμολόγιο με ημερομηνία Οκτωβρίου.

Με ποια ημερομηνία θα γίνουν οι εγγραφές στα βιβλία με ποια ισοτιμία Φπα και κόστους αγαθών Σεπτεμβρίου ή Οκτωβρίου καθώς επίσης και οι υποβολές των Vies και Ιntrastat (σε περίπτωση που δεν είχε πληρωθεί προκαταβολικά αλλάζει κάτι στα προηγούμενα) .

Τέλος σε άλλη περίπτωση ο οίκος του εξωτερικού (Κοινότητας) έχει εκδώσει Τιμολόγιο (όχι Proforma) με τα είδη και τις αξίες τα οποία θα μας τα στείλει όταν τον εξοφλήσουμε πλήρως .Η εξόφληση θα γίνει τμηματικά και κατά πάσα πιθανότητα θα εξοφληθούν πλήρως το 2020. Τι ενέργειες πρέπει να γίνουν (εγγραφές , Vies ,Intrastat κ.λ.π.)?