Ιταλική εταιρία εμπορίας φρούτων, αγοράζει φρούτα από Έλληνες παραγωγούς. Βάσει νομοθεσίας πρέπει να περάσουν από διαλογητήριο, οπότε και για 3-6 μήνες μένουν στο διαλογητήριο με σύμβαση μίσθωσης. Μετά φεύγουν με εντολή της Ιταλικής σε πελάτες σε κράτη μέλη.

Πρώτον: η διαδικασία αυτή απαιτεί την ίδρυση υποκαταστήματος αλλοδαπής της Ιταλικής στην Ελλάδα ή αρκεί η έκδοση ελληνικού αφμ;
Δεύτερον: το φπα που θα χρεώσουν οι Έλληνες παραγωγοί στην Ιταλική, θα το ζητήσει επιστροφή η Ιταλική μέσω του ελληνικού αφμ;
Τρίτον: η ενδοκοινοτική παράδοση των φρούτων από την αποθήκη της Ελλάδας σε άλλα κράτη μέλη, θα απεικονιστεί ως ενδοικοινοτική στην Ελλάδα με το ελληνικό αφμ ή στην Ιταλία ως τριγωνική;