Ανώνυμη εταιρεία «Α » μετέχει σε ανώνυμη εταιρεία «Β» (η Β έχει δραστηριότητα διαχείριση πηγών ενέργειας και ήταν ανενεργή μέχρι σήμερα) με ποσοστό 80% και έχει στην κατοχή της 8.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία. Το 2019 η εταιρεία «Α» αποφασίζει να πωλήσει τις μετοχές της στην κυπριακή εταιρεία «Γ» έναντι του τιμήματος των 80.000 ευρώ. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων (τη στιγμή της μεταβίβασης) της εταιρείας «Β» είναι 46.083,11 ευρώ .

Επιπρόσθετα υπάρχει υπόσχεση της αγοράστριας εταιρείας «Γ» για καταβολή επιπλέον 200.000,00 ευρώ εφόσον η πωλήτρια εταιρεία «Α» καταφέρει να αναβαθμίσει την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας της εταιρείας «Β» χωρίς όμως κάποια χρονική προθεσμία .

Πως θα χειριστούμε λογιστικά και φορολογικά την εν λόγω πώληση μετοχών ; Πώς θα υπολογιστεί τελικά η υπεραξία δηλαδή εάν μετά από ένα χρόνο δοθούν τα επιπλέον ποσά;