Επιτρέπεται η τμηματική καταβολή της δεδουλευμένης αναλογίας του δώρου Χριστουγέννων και Πάσχα κάθε τέλος μήνα, έπειτα από συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου?

· Ασφαλιστικά θα υπάρχει έγγραφος όρος στην ατομική σύμβαση εργασίας πως συμφωνούν εργοδότης – εργαζόμενος.

Φορολογικά εφόσον είναι δεδουλευμένα στον ίδιο μήνα είναι δυνατόν να νοηθεί ως δάνειο και να τεθεί θέμα επιβολής χαρτοσήμου?