Ασφαλισμένος γεννηθείς τον 10/1955 . Έναρξη 1ης ασφάλισης τον 10/1984 (παλαιός ασφαλισμένος). Ταμείο ασφάλισης Τ.Ε.Β.Ε νυν ΟΑΕΕ ανελλιπώς μέχρι σήμερα. Στρατιωτική θητεία 14 μήνες προ της έναρξης ασφάλισης.
1. Βάσει του τελευταίου νόμου πότε μπορεί να συνταξιοδοτηθεί? Ισχύουν οι νέες διατάξεις στην περίπτωσή του.
2. Σε περίπτωση που έχει δικαίωμα να καταθέσει τα χαρτιά του φέτος με τη συμπλήρωση των 60 ετών και δεν το κάνει αλλά συνεχίζει να ασφαλίζεται υπάρχει περίπτωση να χάσει το δικαίωμά του αυτό?
3. Επιτρέπεται η αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ. Εάν ναι βοηθά σε κάτι ως προς το ύψος των συντάξιμων αποδοχών?
4. Μπορεί εφόσον καταθέσει τα χαρτιά για συνταξιοδότηση να συνεχίσει την ασφάλιση του καθώς είναι διευθύνων σύμβουλος ανώνυμης εταιρείας ή πρέπει υποχρεωτικά να διακόψει οποιαδήποτε εργασία

Ευχαριστώ