Καλημέρα,

Ατομική επιχείρηση θα εισφερθεί σε ΕΕ η οποία θα συσταθεί με το νέο έτος. Η εισφορά θα γίνει με χαρτόσημο 2,4 %.

1.Θα ήθελα να με ενημερώσετε για τις διαδικασίες σύστασης καθώς και τι γίνεται με το προσωπικό και τις ταμειακές μηχανές.

2. Η εισφορά της ατομικής ( καθαρή θέση ) είναι τεκμήριο για το φυσικό πρόσωπο?

3. Η ζημιά που θα έχει η ατομική επιχείρηση 31/12 μεταφέρεται ?

4. Αν έχετε αντιμετωπίσει από την εμπειρία σας το ότι ή ατομική συμμετέχει σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ , δημιουργεί κάποιο πρόβλημα ?

Σας ευχαριστώ