Εταιρεία στις ΗΠΑ (ΕΗΠΑ) έχει κατασκευάσει μία ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία απευθύνεται σε Ελληνικές Εταιρείες ΠΥ (ΕΕΠΥ) για την εξυπηρέτηση των πελατών των τελευταίων. Ελληνική ΙΚΕ (ΕΙΚΕ) -συνεργάτης της ΕΗΠΑ- θα παρέχει την διαδικασία έρευνας και πιστοποίησης της ΕΕΠΥ για την πώληση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην Ελλάδα.
Ποιος είναι ο ενδεικτικότερος τρόπος τιμολόγησης και σε κάθε περίπτωση ποια τα αποδεικτικά στοιχεία (συμβάσεις, αιτιολογία στο τιμολόγια κτλ) για την έκπτωση των δαπανών και όπου χρειάζεται την απαλλαγή του ΦΠΑ;
Α) Μπορεί η ΕΙΚΕ να εκδώσει τιμολόγιο στην ΕΕΠΥ για το ποσό της αμοιβής της + ΦΠΑ 24% για την έρευνα και πιστοποίηση και το ποσό της πώλησης της πλατφόρμας να το εκδώσει η ΕΗΠΑ προς την ΕΕΠΥ χωρίς ΦΠΑ.
Β) Έχει παρατηρηθεί ότι πολλές ΕΕΠΥ προτιμούν την πληρωμή της πλατφόρμας με άτοκες δόσεις. Γνωρίζετε αρχικά αν μπορούν να πληρώσουν την ΕΗΠΑ -η οποία δεν έχει Υπ/μα αλλοδαπής στην Ελλάδα κ ούτε προτίθεται να κάνει- με κάποιο τρόπο με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις; Από τη στιγμή που αυτό δεν θα είναι εφικτό υπάρχει η σκέψη να τιμολογεί το συνολικό ποσό και της έρευνας και πιστοποίησης αλλά και της πώλησης της πλατφόρμας η ΕΙΚΕ (για να μπορεί να εισπράξει το ποσό σε άτοκες δόσεις) προς την ΕΕΠΥ συν ΦΠΑ 24%. Έτσι η ΕΗΠΑ σε αυτή την περίπτωση θα τιμολογεί για το μέρος της πώλησης της πλατφόρμας την ΕΙΚΕ. Σε αυτή την περίπτωση ερωτάται εάν το τελευταίο τιμολόγιο μεταξύ ΕΗΠΑ και ΕΙΚΕ θα είναι χωρίς ΦΠΑ, τι πρέπει να περιλαμβάνει η σύμβαση μεταξύ των 2 εταιρειών, αν θα πρέπει να είναι διαφορετική για κάθε πώληση σε κάθε ΕΕΠΥ και τι άλλο χρειάζεται για να μην έχει πρόβλημα έκπτωσης της δαπάνης η ΕΙΚΕ;
Επίσης, σε κάθε περίπτωση των ανωτέρω χρειάζεται ξεχωριστή σύμβαση κάθε φορά μεταξύ της ΕΙΚΕ και της κάθε ΕΕΠΥ;