Μισθωτή με σύμβαση πλήρους απασχόλησης εξαήμερο, μισθό € 800 καθαρά και ημερ. πρόσληψης 02/04/2014 ασθένησε στις 15/06/2018. Επανήλθε για εργασία στις 24/05/2019. Για το έτος 2018 έλαβε αποζημίωση αδείας και επίδομα αδείας κανονικά ολόκληρα. Για το 2019, δικαιούται να πάρει άδεια, πόσες μέρες, πόσες αποδοχές αδείας και επιδόματος?