Υπέβαλα αίτηση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ για ξενοδοχειακή μονάδα, επιλέγοντας ως αιτία δημιουργίας πιστωτικού υπολοίπου στην περιοδική δήλωση, την αγορά επενδυτικών αγαθών και τη διαφορά συντελεστών. Η Δ.Ο.Υ. μου απάντησε ότι μπορεί να επιστραφεί το ποσό που προκύπτει από διαφορά συντελεστών και αγορά επενδυτικών αγαθών (ποσό μικρότερο από το αιτούμενο) μόνο για τις ελεγχόμενες χρήσεις που έγινε επέκταση της εντολής, ενω όλο το αιτούμενο ποσό για να μπορούσε να επιστραφεί θα έπρεπε να έχω επιλέξει κωδικό άλλη αιτία. Ισχύει κάτι τέτοιο; Και αν ναι, πως θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί;