Ελεύθερος επαγγελματίας που διατηρεί ατομική επιχείρηση και είναι μηχανολόγος μηχανικός ΑΕΙ βρίσκεται σε διαδικασία πρόσληψης από ΟΤΑ ως ΙΔΑΧ. Καθώς του οφείλουν κάποια τιμολόγια από τον δήμο και από κάποιους άλλους ιδιωτικούς φορείς, αν κάνει διακοπή εργασιών θα έχει το δικαίωμα να εισπράξει τα τιμολόγια επί πιστώσει που του οφείλονται ; Αν όχι, θα μπορούσε να μεταβιβάσει τα οφειλόμενα αυτά σε κάποια μορφή εταιρείας (π.χ. ΙΚΕ, ΟΕ), στην οποία θα είναι μέτοχος και έτσι να τα εισπράξει;

Επίσης, καθώς απασχολεί μια εργαζόμενη με πρόγραμμα απασχόλησης από τον ΟΑΕΔ, θα μπορούσε να μεταβιβάσει την εργαζόμενη αυτή στην εταιρεία και με ποιο τρόπο;