Εταιρεία Α(ΕΠΕ) εκχωρεί σε εταιρεία Β(ΕΠΕ) απαίτηση από επισφαλή πελάτη της ποσού 90000€ με χαριστική αιτία.

α.Η σύμβαση χαρτοσημαίνεται με 2,4%

β.Η διαγραφή της από την εκχωρήτρια είναι ζημία

Η Εκδοχέας σε τι λογ/σμούς θα καταχωρίσει την εκχώρηση ?

Στην συνέχεια προβαίνει σε πλειστηριασμό ακινήτου των οφειλετών και αναδείχθηκε

υπερθεματιστής με εκπλειστηρίασμα ποσού 79000€.Μετά την αφαίρεση των δαπανών

και οφειλών προς δημόσιο απέμεινε και επιστράφηκε ποσόν 46000€

Το ποσόν των 46000 είναι έσοδο για τον εκδοχέα ή συμψηφίζετε με την απαίτηση

και το υπόλοιπο είναι ζημία.