1. Επιχείρηση εμπορίας σκράπ (άρθρο 39 α Ν.2859/2000), αγοράζει από άλλη επιχείρηση με έκδοση του σχετικού τιμολογίου πώλησης χωρίς ΦΠΑ ή άλλη επιβάρυνση . Η ίδια επιχείρηση αγοράζει υλικό σκράπ από πλανόδιους που το συλλέγουν από τους δρόμους (εγκαταλειμμένο), εκδίδει τιμολόγιο αγοράς (πλέον τίτλο κτήσης) περιγράφοντας τον ΑΦΜ του ιδιώτη (περίπτωση μη άσκησης επιτηδεύματος) και καταβάλλοντας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. το αναλογούν χαρτόσημο.

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Όταν η ανωτέρω επιχείρηση συλλέγει από διάφορους χώρους (δρόμους δίπλα σε κάδους, απόμερα οικόπεδα που μοιάζουν με σκουπιδότοπους κλπ.) με το δικό της προσωπικό, υλικό σκράπ, οφείλει να εκδώσει κάποιο φορολογικό στοιχείο για την δικαιολόγηση των αποθεμάτων στον χώρο της ; θα πρέπει να επιβαρύνει την πράξη αυτή με κάποιον φόρο ή χαρτόσημο ; και σε ποια αξία;