Καλησπέρα σας,

θα ήθελα να ρωτήσω εάν υφίσταται υποχρέωση ο υπεύθυνος λογιστής για τη σύνταξη και υπογραφή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μιας ανώνυμης εταιρείας (μη εισηγμένης) να είναι ο ίδιος που υπογράφει και το Ε3 και τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος της εταιρείας (έντυπο Ν) ή υπάρχει η δυνατότητα διαφορετικό πρόσωπο να υπογράφει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το λογιστή που υπογράφει το Ε3 και τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ν)?

Ευχαριστώ