Υπάρχει μια τεχνική εταιρία ΕΠΕ η οποία έχει τιμολογήσει πελάτες της οι οποίοι έκαναν παρακράτηση φόρου με συντελεστή 3%
Κάποιοι λοιπόν από αυτούς παρότι πραγματικά έκαναν την παρακράτηση δεν υπέβαλαν αρχείο στην ΑΑΔΕ ούτως ώστε να εμφανιστούν οι παρακρατήσεις αυτές για να μπορεί να τις εκπέσει στην δήλωση της (έντυπο Ν).
Δεν μπορεί να διαπιστωθεί αν έχουν αποδοθεί στην ΑΑΔΕ αυτοί οι φόροι και άπλα αμελήθηκε το αρχείο η δεν αποδόθηκαν καθόλου .
Επειδή υπάρχει καθυστέρηση στην ανταπόκριση αυτών των πελατών ερωτάται το εξής:
1. Μπορεί η ΕΠΕ να δηλώσει στον κωδικό 009 του εντύπου Ν (ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε και δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση ) αυτούς τους πελάτες ανά ΑΦΜ με τον αντίστοιχο φόρο ?
2.Αν μπορεί να γίνει αυτό τι συνέπειες μπορεί να έχει και για την εταιρία μας αλλά και για τους πελάτες μας κατά την γνώμη σας ?
Τα συγκεκριμένα ποσά δεν είναι μεγάλα (περίπου 1.000 ευρώ συνολικά).

Ευχαριστώ για τον χρόνο σας