Εταιρεία λογισμικού αγοράζει από την Microsoft Ιρλανδίας προγράμματα -άδειες χρήσης (offices ,excel.azzure)με σκοπό την μεταπώληση στην ελληνική και ξένη αγορά τα τιμολόγια αυτά υπάγονται σε παρακράτηση φόρου 5%;

Αν η εταιρεία δεν έχει πάει αυτά τα τιμολόγια στην εφορία για παρακράτηση σε

Περίπτωση ελέγχου ποιες είναι οι κυρώσεις ;