Επιτηδευματίας που απεβίωσε με διαθήκη του ορίζει ως αποκλειστικό κληρονόμο της ατομικής επιχείρησης του και της συμμετοχής του σε εταιρεία ΟΕ την σύζυγο του. Εναπομείνας μοναδικός εταίρος στην ΟΕ είναι επίσης ή σύζυγος του. Ο αποβιώσας επίσης είχε δύο ανήλικα τέκνα.

1. Το καταστατικό της εταιρείας δεν ορίζει τι συμβαίνει στην περίπτωση θανάτου ενός εκ των εταίρων και η σύζυγος δεν επιθυμεί την συνέχιση της εταιρείας. Μπορεί άμεσα να προχωρήσει σε λύση της εταιρείας χωρίς καμία εμπλοκή των ανήλικων τέκνων;

2. Το ίδιο επιθυμεί και για την ατομική επιχείρηση η οποία δεν βρισκόταν σε δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια αλλά δεν είχε γίνει διακοπή ή τεθεί σε αδράνεια.

Μπορεί η μητέρα λοιπόν να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σχετικά με την διακοπή των παραπάνω δραστηριοτήτων στην ΔΟΥ και την λύση ως εκκαθαριστής της εταιρείας στο ΓΕΜΗ;

Σε αρχικό στάδιο διερεύνησης των δυνατοτήτων αυτών τέθηκε από την ΔΟΥ ζήτημα ότι και τα ανήλικα τέκνα πρέπει να εκφράσουν την γνώμη τους μέσω ορισμού τρίτου εκπροσώπου (αναφέρθηκε ως αιτία η πιθανή σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ τέκνων και μητέρας) μέσω δικαστικής απόφασης σχετικά με την διακοπή της επιχείρησης και κάτι παρόμοιο ως προς την ύπαρξη δικαστικής απόφασης υποστηρίζει και το ΓΕΜΗ (όχι για ορισμό τρίτου αλλά ακόμη και η ίδια η μητέρα θα μπορούσε να οριστεί)

Η ύπαρξη της διαθήκης δεν είναι από μόνη της αρκετή ώστε ως κληρονόμος να υποβάλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα προς την ΔΟΥ και το ΓΕΜΗ;