Ομόρρυθμη εταιρία μετατράπηκε σε ανώνυμη τον Μάϊο του 2019, όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές.

Είχε διάφορα ακίνητα τα οποία περιήλθαν στη ανώνυμη εταιρία.

Κατά την μετατροπή δεν πληρώθηκε κανένας φόρος που αφορούσε την ακίνητη περιουσία της εταιρίας.

Σήμερα η ανώνυμη θέλει να πουλήσει ένα ακίνητο (διαμέρισμα), υπάρχει κάποια φορολογική υποχρέωση για την ακίνητη περιουσία που να απορρέει από τη μετατροπή? γενικά πρέπει να πληρωθεί κάποιος φόρος για τα ακίνητα?