Καλησπέρα,

Πατέρας είχε δώσει χρήματα και είχε φτιάξει ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα πριν από πολλά χρόνια, σύμφωνα με το οποίο με τη λήξη του, το τέκνο θα έπαιρνε εφάπαξ τένα ποσό σε ευρώ. Το τέκνο του είναι 28 ετών και κάνει φορολογικές δηλώσεις.

Εντός του 2020 έληξε το ασφαλιστικό πρόγραμμα, κατατέθηκε στη ΔΟΥ, δήλωση φόρου δωρεάς - γονικής παροχής από τον πατέρα στο τέκνο όπου του μεταβίβασε το ποσό της αποζημίωσης 10.000€ και δεν καταβλήθηκε φόρος γι αυτή τη μεταβίβαση. (ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΗ).

Η ερώτηση είναι η εξής:

Σε ποιον κωδικό και σε ποια υποκατηγορία του κωδικού θα καταχωρηθεί το ποσό που εισέπραξε το τέκνο 10.000,00€. Θα χρησιμοποιήσουμε τον ΑΦΜ της ασφαλιστικής ή τον ΑΦΜ του πατέρα.
Θα πρέπει να αναγραφεί και στη δήλωση του πατέρα αυτή η μεταβίβαση?