Σε ΟΕ βιοτεχνία παραγωγής οινόμελου με ΚΑΔ ΟΣΥΚ ΙΚΑ 1595 προσλαμβάνεται υπάλληλος γραφείου (νέα ασφαλισμένη).

1)τι πακέτο κάλυψης ΙΚΑ θα έχει η εργαζόμενη?Υπάγεται σε επικουρική ασφάλιση και με τι πακέτα θα πρέπει να δηλωθούν στην ΑΠΔ για την επικουρική ασφάλιση ?

2) Η ομόρρυθμη εταίρος ετών 76 είναι ασφαλισμένη στον ΟΑΕΕ από 1/10/2010 χωρίς να έχει προηγούμενη ασφάλιση. Πότε θα μπορέσει να πάρει σύνταξη?Αν δεν πληρεί τις προυποθέσεις για να πάρει σύνταξη μπορεί να ζητήσει με αίτηση της να εξαιρεθεί από την ασφάλιση στον κλάδο σύνταξης του ΕΦΚΑ ώστε να μην πληρώνει άδικα εισφορές?