Σύμφωνα με το λογιστικό σχέδιο (ΕΓΛΣ) ΠΔ 1123-1980, η αξία των ειδών συσκευασίας (μπουκάλια, κουτιά, κιβώτια, τελάρα κ.λπ.) εμπορευμάτων καταχωρείται στην χρέωση του λογ/μου 50.07 (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ-ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ) με πίστωση του λογ/μου του προμηθευτή. Εάν τα είδη συσκευασίας επιστραφούν στον προμηθευτή , τότε γίνεται η αντίθετη εγγραφή. Εάν τα εν λόγω είδη καταστραφούν , τότε η σχετική αξία τους μεταφέρεται σε λογ/μο εξόδου της ομάδας 6 με πίστωση του λογ/μου 50.07.

Οι παρακάτω ερωτήσεις αφορούν μια εταιρία που χρησιμοποιεί το λογιστικό σχέδιο των ΕΛΠ-Ν.4308/2014 (και όχι το λογιστικό σχέδιο (ΕΓΛΣ) ΠΔ 1123-1980) και η οποία δεν επιθυμεί να ακολουθήσει μια διαδικασία όπως η αναφερόμενη στην παραπάνω παράγραφο (χρήση του λογ/μου 50.07 ή ανάλογου για τα ΕΛΠ λογ/μου) :

Α) Στην περίπτωση των ΕΛΠ-Ν.4308/2014, υπάρχει κάποια υποχρεωτική διαδικασία/εγγραφές παρακολούθησης των ειδών συσκευασίας εμπορευμάτων ή όχι και εάν ναι, τότε ποια είναι αυτή η διαδικασία/εγγραφές ?

Β) Η εταιρία στην οποία αναφέρομαι, χρησιμοποιεί το λογιστικό σχέδιο των ΕΛΠ-Ν.4308/2014 και επιθυμεί να καταχωρεί την αξία των ειδών συσκευασίας στον ίδιο λογ/μο στον οποίο καταχωρείται και η αξία των σχετικών εμπορευμάτων , δηλ. σε λογ/μους της ομάδας 2 (Αποθέματα). Νομίζετε ότι αυτό είναι παράνομο ή όχι, βάση των ΕΛΠ-Ν.4308/2014 ή κάποιου άλλου νόμου ?