Ανώνυμη εταιρεία έχει μετοχικό κεφάλαιο 1.371.450,00 €, διαιρεμένο σε 45.715 μετοχές των 30,00€ η κάθε μια βάση του καταστατικού σύστασης, οι οποίες ανήκουν οι 39.160 στον Α, οι 2010 στον Β, οι 340 στον Γ, οι 1985 στον Δ, οι 2220 στον Ε. Αποφασίζουν οι Β,Δ,Ε, να πουλήσουν τις μετοχές τους στον Α και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να έχει στην κατοχή του ο Α 45375 μετοχές και ο Γ 340 μετοχές. Κατά τον χρόνο μεταβίβασης των μετοχών τα Ίδια Κεφάλαια στο Ισοζύγιο ήταν 1.252.586,23 € και οι συνολικές μετοχές 45.715, άρα η κατώτερη τιμή πώλησης ήταν 27,39€ στην οποία και πουλήθηκαν και ήταν η τιμή στα Ιδιωτικά Συμφωνητικά πώλησης των μετοχών.
α) Πώς ενημερώνεται το Βιβλίο Μετόχων-Μετοχών, αφού η αξία των μετοχών στον Β της αγοράς ήταν 60.300,00 (2010χ30,00) και στην συνέχεια έχει πώληση 55.053,90 €, άρα έχει στην καρτέρα διαφορά 5.246,10€, ο Δ έχει αγορά μετοχών 59.550,00 € (1985χ30,00€) και πώληση 54.369,15 € και διαφορά 5.180,85 €, ο Ε έχει αγορά 66.600,00 € (2220χ30,00€) και διαφορά 5.794,20€;
β) Αν στο βιβλίο μετόχων ο Α αγοράζει τις μετοχές με τιμή 27,39€, τότε το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο το οποίο αρχικά ήταν 1.371.450,00€ στο άθροισμα των Α και Γ βγαίνει 1.355.228,85 €, άρα 16.221,15 € λιγότερο μετοχικό κεφάλαιο. Πρέπει να κάνω κάποιες Λογιστικές Εγγραφές; Έχω μείωση μετοχικού Κεφαλαίου; Πώς το αντιμετωπίζω γιατί δεν συμφωνεί το βιβλίο μετόχων με το μετοχικό κεφάλαιο των βιβλίων;
γ) Φορολογικά για τον κάθε ένα μέτοχο (Α,Β,Δ,Ε) πως αντιμετωπίζεται;