Καθηγητής σε φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης με συμβαση εργασίας απο 24/09/2018 μέχρι 30/05/2019 ,στο τελος του 2018 τις ημέρες των διακοπών των Χριστουγέννων (όχι όταν εργαζόταν) έλαβε την κανονική αδεια πού δικαιούτο γιά το 2018.Απο 01/01/2019 μέχρι καί την λήξη της σύμβασης του 30/05/2019 πρέπει να λάβει και άλλη κανονική αδεια γιά το 2019, με δεδομένο ότι εργάζεται όλες τις μέρες που αναγράφει η σύμβαση καί εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να λάβει την άδεια του ,πώς θα το αντιμετωπίσω 1)δίνοντας του αποζημίωση άδειας 2) η άδεια πού έλαβε το 2018 (μέσα στα Χριστούγεννα) είναι νόμιμη 3) ....εν τέλει ποιά είναι η νόμιμη διαδικασία.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ