Η ημεδαπή εταιρεία (Α) έχει απαίτηση 100 € που προέκυψε από τιμολογημένες πωλήσεις προιόντων ή τιμολογημένη παροχή υπηρεσιών από ημεδαπή ΑΕ την (Β) .

Έστω ότι η απαίτηση αυτή δεν δύναται να εξοφληθεί από την (Β) προς την (Α) και η (Α) αποφασίζει να «πουλήσει» την απαίτηση της σε μία Τρίτη εταιρεία από το εξωτερικό (εντός ΕΕ) έναντι π.χ. 70 € έτσι ώστε η (Β) να οφείλει πλέον στην Τρίτη εταιρεία ενώ η (Α) να μην έχει καμία απαίτηση πλέον από κανέναν έναντι αυτής της απαίτησης.

Ερώτηση :

1) Επιτρέπεται να γίνει μία τέτοια κίνηση αν ναι ποιος είναι ο σωστός τρόπος (π.χ. αναδοχή χρέους ή εκχώρηση απαίτησης κ.λ.π.) .Επιπλέον πού πρέπει να κατατεθεί η σύμβαση π.χ. Ελλάδα (Δ.Ο.Υ, εταιρείας (Α) και στην Δ.Ο.Υ. της τρίτης εταιρείας στην ΕΕ ;

2) Η σύμβαση αυτή έχει χαρτόσημο και ποιο είναι το ποσοστό του χαρτοσήμου ή μήπως έχει ΦΠΑ

3) Είναι αρκετή η σύμβαση για την εγγραφή στα βιβλία ή απαιτείται και κάποιο άλλο παραστατικό.

4) Ποιες οι λογιστικές εγγραφές που πρέπει να γίνουν από τις ημεδαπές εταιρείες (Α) & (Β) .

Παρακαλώ όπως οι ερωτήσεις απαντηθούν τόσο για το εάν : η απαίτηση αυτή ήταν επισφαλής και είχαν γίνει οι ενέργειες για την διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης ,

Όσο και αν δεν ήταν επισφαλής η εν λόγω απαίτηση.