Συνεργασία με πρόσωπο (απασχολείται ως μισθωτός σε άλλη εταιρεία), ζήτησε να εκδώσουμε απόδειξη δαπάνης για την υπηρεσία που θα μας παράσχει.
Τι ισχύει σε αυτήν την περίπτωση παράλληλης ασφάλισης?
Τι ισχύει με: 1) την παρακράτηση φόρου και λοιπών τελών στην απόδειξη δαπάνης, 2) τα ποσοστά ασφάλισης εργαζόμενου & εργοδότη, 3) Κωδικό ΚΠΚ, 4) Μηνιαία ΦΜΥ (κωδικούς,... κλπ)
Τι ισχύει σε περίπτωση παράλληλης ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη σε φορέα εκτός ΕΦΚΑ?