Παρακαλώ θα ήθελα να με ενημερώσετε εάν παραμένουν σε ισχύει η ΠΟΛ 1091/2010 ,ΠΟΛ 1203/2012 και ΠΟΛ 1078/2014, σχετικά με την προμήθεια καυσίμων με απόδειξη λιανικών συναλλαγών από επιτηδευματίες που έχουν στην κατοχή των επιχειρήσεων τους Ι.Χ.Ε. , Ι..Χ.Φ. και Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) , κατόπιν της εφαρμογής των ΠΟΛ 1208/2018 , ΠΟΛ 1218/2018 και της Ε2056/9.4.2019 διευκρινιστικής του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.