Καλησπέρα σας,
Σε ατομική επιχείρηση με δραστηριότητα κεντρικού καταστήματος Αυτοκινητιστής και δραστηριότητα υποκαταστήματος Πρατήριο υγρών καυσίμων μπορεί να εκδίδει το πρατήριο τιμολόγιο με πετρέλαιο κίνησης με επισυναπτόμενη την αντίστοιχη απόδειξη του συστήματος εισροών εκροών προς τον αυτοκινητιστή(Κεντρικό) δεδομένου ότι πελάτης και προμηθευτής είναι ο ίδιος; Σε αυτήν την περίπτωση στο τιμολόγιο αναγράφεται κανονικά καθαρή αξία συν ΦΠΑ όπως θα ήταν σε οποιονδήποτε τρίτο πελάτη; Πρέπει να αναγράφεται κάποια φράση στο παραστατικό ότι αφορά αυτοπαράδοση; Στο βιβλίο εσόδων-εξόδων οι κινήσεις αυτές πρέπει να πηγαίνουν σε στήλη με όνομα πχ: αυτοπαράδοση ή απλά σε μία στήλη όπως Διάφορα έξοδα; Για τα καύσιμα που χρησιμοποιεί το ίδιο το πρατήριο για το όχημα που διαθέτει για να πουλά σε πελάτες πετρέλαιο θέρμανσης η αντιμετώπιση είναι η ίδια; Αν αυτή δεν είναι η ενδεδειγμένη αντιμετώπιση πως θα πρέπει να αποτυπωθεί η περίπτωση αυτή τόσο όσον αφορά το παραστατικό που θα εκδίδεται όσο και το πως θα αποτυπώνεται στο βιβλίο εσόδων-εξόδων;