Αγρότης κανονικού καθεστώτος έχει προβεί στην πώληση αλιευτικού επαγγελματικού σκάφους με διαστάσεις ολικό μήκος 5,80 και μέγιστο πλάτος 2,1 και ισχύς 14ΗΡ.Συντάχθηκε ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο προσκομήσθηκε στην εφορία και το οποίο σε συζήτηση με τους αρμόδιους υπαλλήλους είναι και το παραστατικό με το οποίο θα γίνει η εγγραφή στα βιβλία μας.
Ο πωλητής το έχει στην κατοχή του το σκάφος μαζί με τα παρελκόμενα(μηχανή κτλ) από το 2006 περίπου και το έιχε αγοράσει περίπου 18.000,00€.Τα προηγούμενα χρόνια μέχρι και το 2017 ήταν αγρότης του ειδικού καθεστώτος.
Ερωτώ τα εξής:

1Τί εγγραφή θα κάνω στα βιβλία?Θα είναι πώληση παγίου μιας και στο μητρώο παγιών δεν το έχω καταγράψει αφού έχει αποσβεστεί πλήρος θεωρώ από το 2006.
2.Κατα τη γνώμη σας θα πρέπει να φαίνεται στο μητρώο παγίων?
3.Σε ποιόν κωδικό του Ε3 αποτυπωθεί?
4.Θα πρέπει να εξετάσουμε την περίπτωση του αν προκύπτει ζημιά η κέρδος από την πώληση παγίου.

Θα ήθελα μία εμπεριστατωμένη απάντηση για τα παραπάνω.