Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που είναι μέτοχοι Α.Ε. ΄πάνω από 3%, διαχειριστές εταίροι Ε.Π.Ε, με ποιο τρόπο, ποιο ποσοστό και σε ποιο ποσό θα υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές? Λάβετε υπόψιν ότι δεν αναφέρομαι σε καταβολή αμοιβών. Οι εν λόγω δεν λαμβάνουν άλλες αμοιβές παρά μόνο μερίσματα.