Καλησπέρα σας,

Ημεδαπή εταιρία αναθέτει σε Κροατική εταιρία την διαφήμιση των προϊόντων της μέσω διαδικτύου (website, online campaigns). Για την αμοιβή της η Κροατική εταιρία θα εκδώσει τιμολόγιο.

Η Ελληνική εταιρία έχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου?
Πρέπει να συμπληρωθεί και να κατατεθεί η αίτηση για την εφαρμογή της σύμβασης περί αποφυγής διπλής φορολογίας?

Με εκτίμηση,