Κατά το φορολογικό έτος 2015 έγινε τροποποιητική δήλωση λόγω επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΑ (αγρότης) . Στην φορολογική δήλωση μαζί με τις επιδοτήσεις Ε1 κωδ. 659-660 μεταβλήθηκαν άγνωστο πως και τα ΙΧ και συγκεκριμένα ΙΧ αυτοκίνητο το οποίο είχαν παραδοθεί οι πινακίδες προ πολλών ετών και το οποίο ανήκε στο ίδιο κατά 50% και 50% στο υιό του . Η Δ Ο Υ ζητάει πρόστιμο 250 ευρώ λόγω εκπρόθεσμης δήλωσης.
Ερωτάστε 1) η ΠΟΛ 1215/2018 αναφέρεται μόνον σε πληροφοριακά στοιχεία (ΔΕΗ κλπ);
2) Τι γίνεται όταν τα στοιχεία αυτά δεν επηρεάζουν τον προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης.
3) Σήμερα όπως και ορισμένα χρόνια πριν δεν έχουμε την δυνατότητα να μεταβάλλουμε στα στοιχεία στα αυτοκίνητα. Τότε τι γινότανε; Μπορούσαμε να μεταβάλουμε εμείς η έγινε από το ΤΑΧΙΣ
4)Επειδή δεν μεταβάλλεται το φορολογητέο εισόδημα το πρόστιμο πρέπει να είναι 100 ευρώ η 250 ευρώ.
5) Υπάρχει κάποια σχετική με το θέμα ΔΕΔ