Έχει την δυνατότητα, ελεγκτής του ΙΚΑ, σε τακτικό έλεγχο, να αυξήσει τις αποδοχές του εργαζομένου?
Για παράδειγμα, επιχείρηση έχει προσλάβει Μπουφετζή με σταθερό μηνιαίο μισθό (25 ένσημα με μηνιαίο μισθό 586,08 ευρώ).

Ο Ελεγκτής του ΙΚΑ, προέβη σε καταλογισμό 26 ενσήμων με ημερομίσθιο 26,18 ευρώ δηλ μηνιαίως μικτές αποδοχές 680,68 ευρώ.

Έάν έχει το δικαίωμα αλλαγής του μισθού (κατά συνέπεια δεν λαμβάνει υπόψιν τον πίνακα προσωπικού Ε4) βάση ποιων διατάξεων, προκύπτουν αυτές οι αρμοδιότητες?

*το παράδειγμα είναι ενδεικτικό,το ερώτημα αφορά γενικότερα ως προς τις αρμοδιότητες του ελεγκτή ΙΚΑ.