Σε μία ΙΚΕ με ίδρυση στις 23/10/18 σύμφωνα με το καταστατικό η διαχειρίστρια η οποία δεν είναι εταίρος θα λαμβάνει για τις υπηρεσίες της μηνιαίως το ποσό των 500,00€. 1)Η διαχειρίστρια ορθώς ασφαλίζεται μόνο στον ΕΦΚΑ (ΟΑΕΕ) ? 2) πως θα αποτυπώνεται η καταχώρηση των μηνιαίων αποδοχών της λογιστικά? 3) Η πληρωμή γίνεται με τραπεζική κατάθεση, πρέπει να εκδίδουμε κάποιο παραστατικό?