Με βάση τους πίνακες για την αύξηση του κατώτατου μισθού, το επίδομα γάμου είναι προαιρετικό για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας και όσοι το έπαιρναν πριν θα συνεχίσουν να το παίρνουν κανονικά;